شیلنگ خرطومی استیل ۳۲۱

  • مقاومت به زنگ زدگی
  • مقاومت به دماهای مختلف
  • مقاومت به فشار
  • انعطاف‌پذیری
  • مناسب برای کاربردهای مختلف