شیلنگ ترمز خلاء

شیلنگ ترمز خلاء جهت استفاده در سیستم ترمز خلاء در خودرو

لاستیک صنعتی مقاوم در برابر نفت

الیاف رشته ای صنعتی

لاستیک صنعتی مقاوم در برابر حرارت و اوزون و شرایط جوی