شیلنگ بخار steam

فشار شلنگ با توجه به نوع شیلنگ از 100psi تا 250psi و می باشد.

برای استعلام قیمت کلیک کنید.

کاربرد شیلنگ بخار

  • کارخانه های فرآوری مواد غذایی
  • پالایشگاه ها
  • کارخانه های شیمیایی
  • مبدل های حرارتی سیال
  • دیگ های بخار
  • راکتورها
  • پیش گرمکن های احتراق
  • صنایع نظامی
  • صنایع نساجی
  • محیط زیست